ΠΝΠ Αρ. Φύλλου 143

Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου
2021 και συναφείς διατάξεις.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ