1η Ανακοίνωση της Συνέλευσης Αγώνα Βόρειας Εύβοιας

Κανείς και καµία µας δεν µπορεί να ξεχάσει το όσα συνέβησαν µε την πυρκαγιά που κατάκαψε τον τοπό για 10 και πλέον µέρες. Δεν µπορούµε να ξεχάσουµε την φωτιά να µας κυκλώνει και…

(από τα χωριά Βλαχιά, Πήλι, Προκόπι, Μαντούδι, Κρύα Βρύση, Κήρινθος, Φαρακλα, Κερασιά, Τσαπουρνιά Βασιλικά, Αχλάδι, Αγ. Άννα, Παλιόβρυση, Ρετσινόλακκος, Ροβιές, Σηπιάδα, Μαντανικά, Λίµνη και Ιστιαία)

Read more “1η Ανακοίνωση της Συνέλευσης Αγώνα Βόρειας Εύβοιας”